Opleidingsportaal SPV


BOA PHB Domein III module 4: AVG/Wpg

Cursusinhoud

De cursist kan na afloop van de module (in zijn beroepspraktijk): 1. De hoofdlijnen van bescherming persoonsgegevens vanuit de AVG en Wpg kunnen beschrijven; 2. Het ontstaan en de plaats van de AVG en Wpg binnen de (inter-)nationale wet- en regelgeving beschrijven; 3. De (basis-)begrippen uit de AVG en Wpg en bijbehorende relevante wet- en regelgeving beschrijven; 4. De gevolgen voor verwerkte persoonsgegevens bij sfeerovergang toezicht/handhaven naar opsporing kunnen beschrijven; 5. De verschillende verwerkingen, inclusief de bewaartermijnen en weigeringsgronden op basis van de AVG en/of Wpg, in zijn dagelijkse werkzaamheden op een (juridisch) juiste wijze toepassen; 6. De verschillende mogelijkheden (zowel binnen als buiten het politiedomein) tot verstrekking/ter beschikking stellingen, inclusief de weigeringsgronden op basis van de AVG en/of Wpg, in zijn dagelijkse werkzaamheden op een (juridisch) juiste wijze toepassen; 7. De rechten van betrokkenen kunnen benoemen; 8. De rollen en taken van de verschillende functionarissen beschrijven en zijn/haar eigen rol in relatie tot de AVG/Wpg; 9. De vormen van toezicht, controle en documentatie met betrekking tot de toepassing van de AVG en/of Wpg benoemen . Noot: Hoewel de leeruitkomsten generiek voor de drie domeinen zijn benoemd zal in de training de lesstof en de te behandelen actualiteiten en casuïstiek domein specifiek worden ingericht. E.e.a. onder andere door de inbreng van specifieke casuïstiek door de deelnemers.

AVG en Wpg voor BOA’s Als BOA heb je in je werk te maken met persoonsgegevens en het zorgvuldig verwerken van deze gegevens. Hierbij krijg je te maken met twee belangrijke regelgevingen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Welke regelgeving van toepassing is, hangt nauw samen met de situatie en de pet die je als BOA op dat moment op hebt. Ben je toezichthouder of opsporingsambtenaar in de situatie? Of ga je naadloos van de ene rol in de andere over? In deze tweedaagse opleiding leer je op een praktijkgerichte manier hoe je op basis van de AVG/Wpg persoonsgegevens op een juridisch correcte manier verwerkt vanuit jouw genoemde rol(len). De opleiding sluit je af met een casus die je zelf inbrengt tijdens de training en die de basis vormt voor jouw eindopdracht, waarbij je laat zien dat je de theorie in de praktijk toe kunt passen. Onderwerpen • Welke bestuurlijke en strafrechtelijke informatie mag een boa in- en extern delen met collega’s en ketenpartners en welke informatie mag hij onder welke voorwaarden opvragen bij ketenpartners? • Doel, reikwijdte, inhoud en begrippenkader AVG • De belangrijkste verschillen met de Wbp • Wat verandert er door de AVG? • Voorwaarden voor verwerking • Bewaren van persoonsgegevens • Beveiligingsplicht, meldingsplicht en datalekken • Rechten van de betrokkene • Verstrekken van informatie aan derden • Wat is de rol van de Privacyfunctionaris? • Autoriteit Persoonsgegevens en sancties Voor wie? Alle BOA’s in domein I-III

 Voor wie?

Boa’s werkzaam in domein I - De opleiding is bedoeld voor iedereen die werkzaam is als boa in Domein I (openbare ruimte) Domein II en Domein III.

Voor deelname aan deze PHB module is een BOA getuigschrift of aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar vereist. Opleidingsniveau: MBO-3.

Cursusduur en -tijden:

15 contacturen.

Prijs (excl. btw)

naameenheidPrijs
Opleidingsprijs (incl. arrangementskosten en lesmateriaal) DIII m4: AVG/Wpg1€ 793,00
Examenkosten ExTH (prijspeil 2024) DIII m41€ 65,00

Opleidingplanning

CodeNaam OpleidingStartdatumEinddatumLocatieInschrijvenLesdata
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

Aanvragen

Om in te schrijven volgt u HIERBOVEN bij het kopje opleidingplanning de regel met de startdata & locatie van uw keuze, direct rechts vindt u de inschrijfbutton.
Heeft u interesse in een InCompany opleiding, of vragen over nieuwe startdata van deze opleiding? Neem dan contact met ons op.